Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať

Projektový manažér (hlavný kontakt)
Mgr. Milan Kuzma
mobil: 0905 743 008
e-mail: kuzma.milan@siov.sk

Riaditeľ
Michal Němec
Tel: +421 2/54 77 67 77
Mobil:  0903 920 520

Adresa
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava

Pracovisko
Stromová offices
Stromová 9, 831 01 Bratislava 37

Kontakt pre médiá
PhDr. Ján Füle
mobil: 0910 925 106
e-mail: jan.fule@siov.sk

 

Konzultačné hodiny
pondelok – štvrtok: 8:00 – 16:00
piatok: 8:00 – 14:00
obedňajšia prestávka: 11:30 – 12:00

Talent centrum
Adresa:
Dvorčianska 629, 949 05 Nitra

Kateřina Zádrapová
mobil: 0911 790 150
e-mail: katerina.zadrapova@dual.centire.com
talentcentrum@dual.centire.com

Talent centrum

Eva Javorčeková
mobil: 0910 925 037
e-mail: eva.javorcekova@siov.sk
centrumorientacie@siov.sk

Ing. Kováčiková Ľudmila
mobil: 0910 925 037
e-mail: ludmila.kovacikova@siov.sk
centrumorientacie@siov.sk

Dual pointy

Bratislava

Banská Bystrica

Mgr. Kováčik Tomáš tomas.kovacik@siov.sk

Ing. Veľký Marek, PhD. marek.velky@siov.sk

Mgr. Hadasová Renáta renata.hadasova@siov.sk

Ing. Ján Maniaček jan.maniacek@siov.sk

Bc. Kovács Gabriel gabriel.kovacs@siov.sk

Ing. Hančin Richard, PhD. richard.hancin@siov.sk

Mgr. Kulinová Lucia lucia.kulinova@siov.sk

Ing. Uvírová Zuzana zuzana.uvirova@siov.sk

Mgr. Fábryová Andrea andrea.fabryova@siov.sk

Mgr. Boráková Jana jana.borakova@siov.sk

Ing. Rebeťáková Stela stela.rebetakova@siov.sk

Mgr. Horňák Martin martin.hornak@siov.sk

RNDr. Kočanová Ivana, PhD.  ivana.kocanova@siov.sk

Mgr.  Jackanin Ján jan.jackanin@siov.sk

Mgr. Priputenová Lucia lucia.priputenova@siov.sk